บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด
เป็นกิจการเพื่อสังคม ( social enterprise ) ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ปุ๋ยอินทรีย์มูลค้างคาว และข้าวกล้องอินทรีย์ มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และมีพื้นที่การดำเนินงานครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียง โดยทางบริษัทมีการผลิตข้าวอินทรีย์ร่วมกับเกษตรกรในลักษณะ contract farming ซึ่งลูกค้ากลุ่มหลักของผลิตภัณฑ์จะเป็นเกษตรกร และฟาร์มในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นหลัก
สวัสดิการ
- ประกันสังคม ( หลังจากผ่านทดลองงาน 4 เดือน ) - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ( หลังจากผ่านการทำงาน 1 ปี )
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด
199 หมู่ 5 บ้านหนองเชือก
ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
เว็บไซต์: grassrootinnovation.net
วิธีการเดินทาง
จาก อ.เมือง บุรีรัมย์มาตามเส้นทางไป อ.สตึก ผ่านสนามบินบุรีรัมย์ เลี้ยวขวาตรงสามแยกไปทาง อ.จอมพระ บริษัทฯ ตั้งอยู่ห่างจากสามแยกประมาณ 8 กม.
ใช้งานแผนที่