บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยมีขนาด 400 เตียง โดยแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ - นักธุรกิจ และประชาชนกว่า 1,500 คนร่วมกันถือหุ้นของโรงพยาบาล กลุ่มผู้ดำเนินงาน มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมาแล้วอย่างดี ทั้งทางการแพทย์และการบริหารมีแพทย์ระดับอาจารย์ คอยรับปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • กองทุนเลี้ยงชีพ
  • โบนัส
  • ชุดพนักงาน
  • รักษาฟรีตามสิทธิพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
113/44 ถนนบรมราชขนนี
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: www.chaophya.com