บริษัท นวนคร เคเบิล ทีวี จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคาม พ.ศ. 2554 เป็นผู้ให้บริการเคเบิลทีวี,อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์และสัญญาณทีวีดิจิตอล CTH Platform ในเขตจังหวัดปทุมธานีเชื่อมต่อถึงอยุธยา
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นวนคร เคเบิล ทีวี จำกัด
58/242 หมู่ 13 ซอยนครชัยมงคลวิลล่า 3 พหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
วิธีการเดินทาง
บริษัทตั้งอยู่ในซอย นครชัยมงตลวิลลา 3 สามารถเดินทางมาได้โดยรถตู้หรือรถประจำทาง ที่ผ่านนิคมนวนคร หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อมาที่บริษัท
ใช้งานแผนที่