บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงิน วางแผนลดหย่อนภาษี
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ 15,000-50,000 - ค่าคอมมิชชั่น 10% - โบนัสไตรมาส โบนัสรายปี - ครบบรรจุ 4 เดือน มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
731 อาคาร พี เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 6
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
วิธีการเดินทาง
  • BTS อนุเสาวรีย์
  • รถประจำทางสาย 168, 514