JobThai
บริษัท SPY BANGKOK จำกัด
นักสืบเอกชน ประกอบกิจการด้านงานสืบทุกประเภท สืบหาข้อเท็จจริงงานต่างๆ เพื่อให้บริการลูกค้า และเพื่อมุ่งหวังให้เป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
สวัสดิการ
- เงินค่าแรง - เงินพิเศษต่าง ๆ
ติดต่อ
บริษัท SPY BANGKOK จำกัด
142 ถนนรัตนาธิเบศร์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000