บริษัท รัตนชล วิศวกรรม จำกัด
บริษัท รัตนชล วิศวกรรม จำกัด กำลังดำเนินการโครงการระบบบริหารจัดการสาธารณูประโภคขนาดใหญ่ (ประปา) เขตพื้นที่ อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร / จ.ขอนแก่น / จ. ชลบุรี มีความต้องการบุคลากรในการดำเนินการ
บริษัททำโครงการเกี่ยวกับระบบจัดส่งน้ำประปาในเขตพื้นที่ สามพราน อ้อมน้อย สมุทรสาคร วางท่อ ซ่อมท่อ หารอยแตก ทำไฮโดรลิคโมเดล แบบจำลองการจ่ายน้ำ
สวัสดิการ
  • - ค่าที่พัก
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รัตนชล วิศวกรรม จำกัด
เลขที่ 83/1 ซอย บรมราชชนนี17 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ใช้งานแผนที่