ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมรุ้ง 2 จี
บริษัทประกอบกิจการเกี่ยวกับการรับฝึกอบรม , จัดฝึกอบรม, รับจัดการประชุมสัมนาต่างๆ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมรุ้ง 2 จี
267 ม.16
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
ใช้งานแผนที่