ผู้ผลิต แปรรูปผักและผลไม้ แช่เย็นแช่แข็ง
สวัสดิการ
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - เครื่องแบบพนักงาน
  • - อื่น ๆ
ติดต่อ
บริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด
เลขที่ 12 ม.5 ซ.คลองสี่ ต.อ.24 ถ.เลียบคลองสี่
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.greendelifoods.com
ใช้งานแผนที่