บริษัท พรีคาสท์ สแควร์ จำกัด
บริการประกอบติดตั้ง โครงสร้างอาคารหล่อสำเร็จรูป
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีคาสท์ สแควร์ จำกัด
87/45 หมู่บ้านเกร็ดแก้ว การ์เด้น4 ถ.เทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่