บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด
บริษัทฯ กำลังขยายกิจการการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซั่ม โดยบริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการเพื่อรองรับอัตราการเติบโต ของภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น บริษัทฯเปิดรับพนักงานเพิ่ม โดยต้องการผู้ที่สนใจ รักในความก้าวหน้า เพื่อเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.สวัสดิการที่พักอาศัย 3.วันหยุดพักร้อนประจำปี 4.เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 5.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 6.โบนัส และปรับเงินเดือนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 7.อื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด
990 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 32
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: http://www.gmgypsum.com
วิธีการเดินทาง
BTS ศาลาแดง MRT ลุมพินี