Karma คาร์ม่าเริ่มก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาสามทศวรรษแล้ว Karma มาจากภาษาสันสกฤต มีความหมายว่า【มอบความรัก】และเพื่อยืนหยัดในอุดมคติของคาร์ม่าในการช่วยเหลือเพื่อนๆ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือให้มากขึ้น นัยแห่งความหมายของชื่อแบรนด์นี้จึงเป็นแรงในการขับเคลื่อนคาร์ม่ามาโดยตลอด ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของโรงงานในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ที่ดี เกิดจากการรวมองค์ประกอบที่ดีหลายๆอย่างเข้าด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ ไอเดียในออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีในการออกแบบที่ดี ความรู้ทางด้านการยศาสตร์ การผลิต ตลอดจนการมีบริการหลังการขายที่ดี ในส่วนการผลิตถือเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดสิ่งที่ออกแบบมาอย่างดี ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม เพือส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือผู้ใช้งานต่อไป ในรอบปีที่ผ่านมาเรามีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการคัดสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน การฝึกฝนทักษะทางความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญโดยการผสานกันระหว่างความรู้ทางด้านหลักวิชาการและประสบการณ์ที่สั่งสมมา การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้สูงขึ้นโดยมีการลงทุนในการเพิ่มเครื่องจักรใหม่ๆที่ทันสมัย เช่น เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในขบวนการผลิตที่ต้องการความเที่ยงตรงรวดเร็ว และเพื่อความปลอดภัย เราได้แก้ไขปรับปรุงปรัชญาการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนนำสู่ “กลยุทธ์สามด้าน” ซึ่งช่วยส่งเสริมมูลค่าเพิ่มของแบรนด์ 01.QUALITY ด้านคุณภาพ – ในช่วงเริ่มก่อตั้งที่มีความยากลำบาก เราได้อาศัยการเสริมสร้างระบบ “คุณภาพ” เพื่อให้อยู่รอดได้ 02. BRANDING ด้านแบรนด์ – ในช่วงกลางเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่รากฐาน โดยพยายามรุกการสร้าง “แบรนด์” อย่างเต็มที่ เพื่อหยั่งรากฐานของตลาดต่างประเทศให้ลึก 03. STYLE ด้านสไตล์ – จนถึงปัจจุบันเป็นความร่วมมือข้ามชาติ การวิจัยและพัฒนารถเข็นที่มี “สไตล์” และความทันสมัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินระดับสุดยอด เราเชื่อมั่นว่า : “เราจะนำเสนอรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเดินที่ “ลงตัว” ที่สุดแก่ผู้บริโภคบนพื้นฐานของ “กลยุทธ์สามด้าน” ซึ่งเหนือกว่าความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค ช่วยให้การใช้ชีวิตของเพื่อน ๆ ที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกมีความสมบูรณ์หลากหลาย” นี่ก็คือแกนของปรัชญาการดำเนินธุรกิจและพันธกิจองค์กรของ Karma คาร์ม่า
สวัสดิการ
-ค่าล่วงเวลา -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าอาหารทำโอที -เบี้ยขยัน -เงินวันเกิด -เงินแต่งงาน -เงินค่าคลอดบุตร -เงินช่วยงานศพญาติ -เงินค่าเป้าหมายของงาน -ค่านอนโรงพยาบาล -พิจารณาปรับเงินเดือน -โบนัสประจำปี -งานเลี้ยงปีใหม่/กีฬา -ประกันกลุ่ม
ติดต่อ
บริษัท คาร์ม่า โมบิลิตี้ร์ จำกัด
30 หมู่ 7 ถ.โคกกรวด-หนองสรวง
ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
เว็บไซต์: http://www.karmamedical.com
วิธีการเดินทาง
รถโดยสารสาย (ส) โคราช-หนองสรวง, รถโดยสาร ราชสีมา - ด่านขุนทด
ใช้งานแผนที่