Prime Phummars Co., Ltd.
ประกอบกิจการตัวกลางจัดหางาน แรงงาน และคู่แต่งงาน ตัวแทน นายหน้าซื้อขายที่ดิน อาคาร และอสังหาริมทรัพย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Prime Phummars Co., Ltd.
93/249 หมู่10 หมู่บ้านวิลเลจปาร์ค
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230