รถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยที่ดำเนินการโดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ซึ่งเป็นโครงการที่ลงทุนโดยเอกชนทั้ง 100% เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ใน 2 เส้นทาง คือสายสุขุมวิท ได้รับชื่อพระราชทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนพรรษา สาย ๑" และสายสีลม ซึ่งได้รับชื่อพระราชทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนพรรษา สาย ๒" มีระยะทางในการให้บริการรวม 36.9 กม.ใน 34 สถานี
ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นระบบขนส่งมวลชนความจุสูงแบบมาตรฐาน ที่ใช้กันแพร่หลายในเมืองใหญ่ทั่วไป ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน วิ่งบนรางคู่ยกระดับ แยกทิศทางไปและกลับ โดยมีรางป้อนกระแสไฟฟ้าอยู่ด้านข้าง (Third Rail System) สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้มากกว่า 1,000 คน ต่อขบวน ในขณะที่การเดินทางโดยรถยนต์ ต้องใช้รถยนต์จำนวนมากถึง 800 คัน เพื่อขนส่งผู้โดยสารในจำนวนที่เท่ากัน นับได้ว่าการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการเดินทาง และเป็นการปฏิวัติมาตรฐานการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
นอกจากการให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์รวมของธุรกิจการค้า ย่านที่พักอาศัย และแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำแล้ว เรายังมีโครงการส่วนต่อขยายพื้นที่สำหรับให้บริการและเข้าถึงผู้โดยสารได้มากยิ่งขึ้น
สวัสดิการ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • - ทุนการศึกษาบุตร
 • - ค่ากะ
 • - เบี้ยภาระงาน และเบี้ยขยัน
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ห้องพยาบาล
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์
 • - การปรับอัตราจ้างประจำปี การจ่ายโบนัส
 • - การฝึกอบรม
 • - ศูนย์ออกกำลังกาย / สนามกีฬาในร่ม
 • - ห้องอาหาร
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - กิจกรรมอื่นๆ
10 ตำแหน่ง
1.
14 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (CAD Operator)
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
2.
14 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ธุรการงานปฏิบัติการ
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
-
3.
14 ต.ค. 62
พนักงานประจำสถานี (Service Staff)
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
4.
14 ต.ค. 62
วิศวกรระบบสื่อสาร (Communications Engineer )
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
5.
14 ต.ค. 62
สถาปนิก (Architects)
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
6.
14 ต.ค. 62
วิศวกรระบบรถไฟฟ้า (Rolling Stock Engineer)
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
7.
14 ต.ค. 62
วิศวกรโยธา (Civil Engineer)
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
8.
14 ต.ค. 62
วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
9.
14 ต.ค. 62
ช่างเทคนิค (Technician) ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกล-ช่างยนต์, โยธา-ก่อสร้าง
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
10.
14 ต.ค. 62
วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
ติดต่อ
1000 อาคารบีทีเอส ซอยพหลโยธิน 18/1 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 02-617-7300 ต่อ 1940-1944
แฟกซ์: 02-617-7133
เว็บไซต์: www.bts.co.th