Ajinomoto Engineering 2001 (Thailand) Co., Ltd
บริการเกี่ยวกับวิศวกรรมทั่วไปด้านการสร้างโรงงาน รวมไปถึงอุปกรณ์ อาคาร ไฟฟ้า สาธารณูปโภค บำบัดน้ำเสีย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การวางแผนและออกแบบ การผลิตและการก่อสร้าง
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าน้ำมันในการเดินทางออกนอกสถานที่
 • สามารถเจรจาต่อรองได้
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  Ajinomoto Engineering 2001 (Thailand) Co., Ltd
  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่่ง 2001 (ประเทศไทย) จำกัด
  ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
  เว็บไซต์: WWW.AJIENGT.CO.TH
  วิธีการเดินทาง
  รถส่วนตัว