Ajinomoto Engineering 2001 (Thailand) Co., Ltd
บริการเกี่ยวกับวิศวกรรมทั่วไปด้านการสร้างโรงงาน รวมไปถึงอุปกรณ์ อาคาร ไฟฟ้า สาธารณูปโภค บำบัดน้ำเสีย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การวางแผนและออกแบบ การผลิตและการก่อสร้าง
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยขยัน
  • ค่าน้ำมันในการเดินทางออกนอกสถานที่
  • สามารถเจรจาต่อรองได้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Ajinomoto Engineering 2001 (Thailand) Co., Ltd
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่่ง 2001 (ประเทศไทย) จำกัด
ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เว็บไซต์: WWW.AJIENGT.CO.TH
วิธีการเดินทาง
  • รถส่วนตัว