บริษัท พรีวิว ซิสเต็มส์ จำกัด
จำหน่าย LCD / DLP Projector, Visualizer, จอภาพ, เครื่องเสียงห้องเรียน / ประชุม ให้กับโรงเรียน,มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐบาล
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีวิว ซิสเต็มส์ จำกัด
600 ซอยไพศาล ถนนประชาราษฏร์บำเพ็ญ 7
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ใช้งานแผนที่