สำนักพิมพ์ที่มีความเชื่อมั่นว่า “หนังสือสร้างตัวตนได้”
ที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักคิด ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบ โดยใช้หลักคิดแบบวิทยาศาสตร์
ที่เป็นทักษะสำคัญของการสร้างคน เพื่อยกระดับคุณภาพของคนไทยให้เป็น Active Citizen
นานมีบุ๊คส์ ดำเนินธุรกิจที่หลากหลายในเชิง Content Provider
เราสร้างสรรค์หนังสือ และบริการด้านการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทั้ง ธุรกิจสำนักพิมพ์ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการต่อกลุ่มธุรกิจในรูปแบบการตอบแทนสังคม การสร้างสรรค์กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ การจัดค่ายกิจกรรม การอบรม สัมมนา สร้างสรรค์หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
นอกจากนี้เรายังเปิดใจกว้างถึงวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ที่หลากหลาย
เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของโลกที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
นานมีบุ๊คส์ ต้องการคนรุ่นใหม่ ที่มี Passion ในการทำงานเชิง Content
DIGITAL การบริการด้านการศึกษา การคิดค้นนวัตกรรมการเรียนการสอน ไปจนถึง เทคนิเชี่ยนในแขนงต่างๆ เพื่อมาร่วมสร้างสรรค์ ดำเนินธุรกิจ ที่มีหัวใจแห่งการพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมกัน ตามตำแหน่งงานดังนี้...
สวัสดิการ
  • สวัสดิการแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม
  • กลุ่ม 1 : รายได้/ เงินเดือน / โบนัส
  • กลุ่ม 2 : Provident Fund
  • กลุ่ม 3 : ค่ารักษาพยาบาล/ ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กลุ่ม 4 : ทุนการศึกษา
  • กลุ่ม 5 : ของขวัญ / ของเยี่ยม
  • กลุ่ม 6 : วันหยุดประจำปี / พักรัอน /ลากิจ
  • กลุ่ม 7 : งานเลี้ยงสังสรรค์
  • *เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัท กำหนด*
ติดต่อ
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-662-3000 ต่อ 3805 (สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพ)
วิธีการเดินทาง
  • BTS-สถานีพร้อมพงษ์ , BTS-สถานีอโศก หรือ MRT-สถานีสุขุมวิท เดินเข้าซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ประมาณ 200 เมตร บริษัทอยู่ซ้ายมือ
ใช้งานแผนที่