บริษัท รุ่งเศรษฐกิจ จํากัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
สวัสดิการ
  • bonus ขั้นตํ่า 2 เดือน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รุ่งเศรษฐกิจ จํากัด
ซอย อนามัยงามเจริญ 23 ถนน อนามัยงามเจริญ พระราม 2
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์: www.kingestategroup.com
event langing page