JobThai
บริษัท คิว เมติค เทคโนโลยีส์ เอเชีย จำกัด
จำหน่ายระบบบริหารการจัดการกดบัตรคิว
zero position th
ติดต่อ
บริษัท คิว เมติค เทคโนโลยีส์ เอเชีย จำกัด
1350/267-272 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ชั้น 15 ถ.พัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
วิธีการเดินทาง
รถประจำทางที่ ผ่าน รถเมล์ : ปอ.206, ปอ.11, ปอ.517, 206, 11, 133 รถสองแถว : 92 สีแดง( แฮปปี้แลน - หลังราม -พัฒนาการ-อู่ 92 )