โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา (WEERASAMPHANWIITTAYA SCHOOL)
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นนักเรียนไป-กลับ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา ถึง ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
สวัสดิการ
  • - ตามวุฒิการศึกษา
  • - มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  • - มีเงินฝากสมทบ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา (WEERASAMPHANWIITTAYA SCHOOL)
337 หมู่ 2 (เทศบาลนาเฉลียง)
ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67220
วิธีการเดินทาง
  • เมื่อมาถึงสี่แยกนาเฉลียง ให้เลี้ยวเข้าไปทางเทศบาลนางเฉลียง
  • ตรงมาเรื่อยๆจะเห็นศาลเจ้า เข้าวอยด้านข้างศาลเจ้า ประมาณ 50 เมตร จะมองเห็นโรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
ใช้งานแผนที่