ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อีกทั้ง ยังมีบริษัท ในเครือ อาทิเช่น พี เอส ดี เทรดดิ้ง 2012 จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และ บริษัท พีเอสดี ขนส่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การจัดส่งสินค้า เป็นต้น บริษัท พีเอสดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด ให้บริการด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและรับเหมาก่อสร้างทั่วไป อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน การบริการซ่อมแซมโครงสร้าง อีกทั้ง รับเหมาก่อสร้างงานทาง และบริการรถเครื่องจักรให้เช่า เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถรักความก้าวหน้าและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นทีมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย
สวัสดิการ
  • - กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
  • - ประกันชีวิต(กลุ่ม)
  • - ชุดฟอร์มบริษัท
  • - โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)
  • - เบี้ยเล้ยง/ค่าชำนาญงาน
  • - วันหยุดประเพณี 13 วัน
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • - ค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด
  • - เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
  • - กิจกรรมสันทนาการ/งานเลี้ยงปีใหม่
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
97 หมู่ที่ 4
ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์: 081-3783516, 032-347-558
แฟกซ์: 032-347-559
ใช้งานแผนที่