ร้านอู่ทอง
ร้านอาหารอู่ทอง เปิด-ปิดวลา 15.00-03.00น. เป็นร้านขายอาหารจีน-ไทย ข้าวต้ม ฯลฯ
สวัสดิการ
  • ที่พักน้ำไฟ อาหาร 3 มื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เบี้ยเลี้ยง(ตามโอกาส) โบนัสประจำปี (กรณีอายุงาน 2 ปีขึ้นไป)
  • เงินพิเศษรวมรายวัน(เบี้ยเลี้ยง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านอู่ทอง
49/767 ถนนสุขาภิบาล 5
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ใช้งานแผนที่