บริษัท แอล แอนด์ บี เซอร์วิส จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง และประมูลงานกับหน่วยงานราชการ
สวัสดิการ
ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอล แอนด์ บี เซอร์วิส จำกัด
771/30
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วิธีการเดินทาง
โดยรถประจำทางสาย 40, 56, 57, 80 ปอ.542, ปอ.40, ปอ.80 รถโดยสารรถยนต์รับจ้าง และรถยนต์ส่วนตัว