บริษัท พี เฟอเฟค แคร์ จำกัด
คลีนิคเวชกรรม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - เบี้ยขยัน - คอมมิชชั่น - ชุดฟอร์มพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี เฟอเฟค แคร์ จำกัด
215/2
ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
วิธีการเดินทาง
รถส่วนตัว
ใช้งานแผนที่