บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้น เมื่อพ.ศ. 2544 เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารจัดการโดเมน .th ให้สอดคล้องกับการบริหารโดเมนสากล โดยบริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมน (Registry) และให้บริการระบบ Domain Name Server (DNS) ทั้งสำหรับ .th และ .ไทย ภายใต้การบริหารนโยบายโดเมนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด มุ่งพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมโดเมนโดยเฉพาะซึ่งเป็นด้านจำเพาะและมีการแข่งขันสูงในตลาดโลก
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันกลุ่ม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • โบนัสประจำปี
1 ตำแหน่ง
1.
22 ต.ค. 62
IT Monitoring Officer / NOC
pinlocation
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
salary icon
Negotiable
ติดต่อ
159 ถนนพิชัย
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์: 085-098-0393
แฟกซ์: 02-564-8033
เว็บไซต์: www.thains.co.th
วิธีการเดินทาง
การเดินทางไปบริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด , จุดสังเกตจะมีป้าย นพ.สุพร อยู่ที่รั้วขาวปากทางเข้าซอยเห็นชัดจากริมถนน , เมื่อเข้าซอยมาจะอยู่ขวามือเลยค่ะ (ฝั่งตรงข้ามคือ บจก.กันกุลฯ) , โดยรถโดยสารประจำทาง , สาย 14 จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ผ่าน รพ.ราชวิถี รพ.พระมงกุฏฯ เลี้ยวขวาแยก รพ.รามาธิบดี เลี้ยวซ้ายแยกโรงกรองน้ำ , วิ่งตรงมาผ่านสถานีรถไฟสามเสน ตลาดราชวัตร เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกพิชัย แล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยแรก (ป้าย นพ.สุพร อยู่ที่รั้วขาวปากทางเข้าซอย) , หรือ , สาย 12 จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ , ขึ้นที่ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางฝั่งโรงพยาบาลราชวิถี ลงที่สี่แยกพรรคชาติไทยพัฒนา แล้วเดินข้ามสะพานข้ามคลองมาทางสี่แยกพิชัย , บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด จะอยู่ซ้ายมือของมุมสี่แยกพิชัย , โดยรถส่วนตัว , ตัวอย่างเส้นทาง , เส้นทางที่ 1 ขึ้นทางด่วน ลงพระราม 6 เลี้ยวขวาที่แยกโรงกรองน้ำ ผ่านสถานีรถไฟสามเสน ตลาดราชวัตร , เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกพิชัย แล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยแรก , เส้นทางที่ 2 วิ่งเข้าถ.กำแพงเพชร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าพระราม 6 วิ่งตรงมาเรื่อย ๆ เพื่อเลี้ยวขวาที่แยกโรงกรองน้ำ , เส้นทางที่ 3 วิ่ง พระราม 7 มาทางเกียกกาย เลี้ยวซ้ายตรงแยกศรีย่าน และเลี้ยวขวาที่แยกพิชัย , Google Map: https://goo.gl/Np6XwF
ใช้งานแผนที่