บริษัท นอร์ดิค พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกส์ หรือเคลือบด้วยพลาสติกส์
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ค่าตำแหน่ง -โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นอร์ดิค พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
64/69 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: www.nordicplastic.com/