JobThai
ผลิตชุดชั้นในชายจากผ้าฝ้ายเพื่อการส่งออกไปยังญี่ปุ่น เอเซีย ยุโรปและอเมริกาและจำหน่ายภายในประเทศ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - หอพัก(เฉพาะพนักงานทำงานที่โรงงานปราจีนบุรี) - รถรับส่ง(เฉพาะพนักงานทำงานโรงงานปราจีนบุรี) - ค่าอาหาร - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์ - โบนัสประจำปี - ปรับค่าจ้างประจำปีทุกปี - ข้าวฟรี(เฉพาะพนักงานทำงานโรงงานปราจีนบุรี) - ชุดพนักงานฟรี/ค่าเดินทางมาทำงาน - รางวัลทำงาน 10 ปี /20ปี
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด
99 ม.5 ถนนสุวรรณศร ปราจีนบุรี
ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เว็บไซต์: http://www.thaigunze.co.th