บริษัท ยูนเชง เพลท-เมคคิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เราเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ ระบบกราเวียร์ ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน (BOI) เนื่องจากบริษัทกำลังขยายการผลิตจึงต้องการบุคลากรร่วมงานดังนี้
สวัสดิการ
 • มีค่ากะ
 • ค่าอาหาร
 • มีค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสยอดผลิต
 • ค่าระดับความสามารถ
 • ชุดทำงานฟรี
 • โบนัสสิ้นปี
 • ปรับเงินเดือนทุกปี
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • วันหยุดตามประเพณีปีละ 13วัน
 • อื่นๆตามกฎหมายแรงงานกำหนด
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท ยูนเชง เพลท-เมคคิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
  30/44 ม.1 ซ. S1/6 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
  ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  วิธีการเดินทาง
  นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ที่อยู่30/44 ซ.S1/6 สุดซอย บริษัท ยูนเชง เพลท-เมคคิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
  ใช้งานแผนที่