ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์ อินเตอร์โฮม \t
ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์ อินเตอร์โฮม ได้ดำเนินงานด้านผลิตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ วัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง เดิมที นั้นก่อตั้งโดย นายอิทธิ์ศักดิ์ เลิศอุฤทธิ์ภักดี เป็นที่รู้จักในงานรับเหมาในนาม ช่างศักดิ์ และได้เติบโต ขยายขอบข่ายของงาน โดยจดทะเบียนห้างฯ และ สร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ในปี พ.ศ. 2542 และได้ดำเนินกิจการต่อมาจนถึงปัจจุบันได้ ขยายโรงงานเป็น 3 แห่ง
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดตามอย่างมีระบบ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์ อินเตอร์โฮม \t
  22/1 หมู่ 1
  ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
  เว็บไซต์: www.interhomeproperty.com