กรุงไทย แอกซ่า ในเครือธนาคารกรุงไทย
ที่ปรึกษาด้านการออมและการลงทุน
สวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล การท่องเที่ยว กองทุนสะสมพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กรุงไทย แอกซ่า ในเครือธนาคารกรุงไทย
หมู่บ้านเชียงใหม่
ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000