บริษัท พีโก คอนกรีตปั๊มเซอร์วิส จำกัด
► บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทะเบียนเลขที่ 0105547159122 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 - สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 56/12 ซอยลาดพร้าว 91 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02 935-0430-1 , 02 542-1296-8 โทรสาร 02 542-0527 - สาขาภาคตะวันออก ที่อยู่ 85/1 หมู่ 4 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ 081 551-1494 , 081 420-6825 โทรสาร 038 860-549 - สาขาภาคเหนือ ที่อยู่ 14 หมู่ 14 บ้านสันทุ่งใหม่ ตำบลสันปู่เลย อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 053 011-850, โทรสาร 053 011-851 โทรศัพท์มือถือ 081 808-9337, 089 968-0661 - สาขาภาคอิสาน ที่อยู่ 186/3 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260 โทรศัพท์ 043 346-141 โทรสาร 043 346-141 โทรศัพท์มือถือ 081 528-6706 Email: yoonsilametro@hotmail.com,harnkudtoom@hotmail.com ► ทุนจดทะเบียน 50,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 5,000,000 บาท ( ห้าล้านบาทถ้วน) ► ประเภทของกิจการ ให้เช่ารถปั๊มคอนกรีตในงานก่อสร้าง ► กรรมการของบริษัทฯ มี 2 คน ตามรายชื่อที่ปรากฏดังต่อไปนี้ • นางสาววัชรินทร์ วงษ์วรเทวา กรรมการ • นายสิทธิชัย บุญสันต์ กรรมการ บริษัท ฯ ของเราเริ่มบริการรถปั๊มคอนกรีต ตั้งแต่ พ.ศ.2547 โดยก่อนหน้านั้นประมาณ สิบกว่าปี ปฏิบัตงานในเครือซีเมนต์ไทย (CPAC ) มีรถปั๊มคอนกรีต ขนาดความยาวบูมตั้งแต่ 26 เมตร , 28 เมตร, 32 เมตร , 37 เมตร , STATIONARY PUMP , MOLI PUMP ผู้บริหารบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน และได้ขยายธุรกิจไปด้านอื่นอีกเช่น โรงโม่หินซึ่งตั้งอยู่ จ.เชียงใหม่ เป็นต้น
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • โบนัส (ตามแต่ผลประกอบการ)
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท พีโก คอนกรีตปั๊มเซอร์วิส จำกัด
  56/12 ซอยลาดพร้าว 91 ถนนลาดพร้าว
  แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310