บริษัท พีซีจี กรุ๊ป จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอาหารเสริม เครื่องสำอางค์ ใน Brand ของตัวเอง โดยมีเป้าหมายที่จะเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมอาหารเสริม และเครื่องสำอางค์ของประเทศ บริหารโดยกลุ่มนักบริหารรุ่นใหม่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีซีจี กรุ๊ป จำกัด
90/38 Biz Town ม.18
ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130