บริษัท เนคท์ เจเนอเรชั่น อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท ในเครือ N-Group มีกิจการหลายด้านหลากหลาย โดยมี บริษัทฯ ลูกคือ Ngin หรือ Next Generation Innovation Co., Ltd. คือบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจาก SONY/ EA/ WARNERS/ SEGA/ BANDAI NAMCO เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์เกมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ของ Sony Entertainment ประจำประเทศไทย โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าซอฟท์แวร์ต่าง ๆ จากผู้ผลิตซอฟท์แวร์ชั้นนำทั่วโลกภายใต้การจำหน่ายของ Sony Entertainment หลากหลายแพลทฟอร์ม สำหรับ Console และ Handheld รวมถึงยังมีอุปกรณ์ Gaming Gear ประเภทต่างๆ เป็นทางเลือกเสริมให้กับผู้บริโภคที่ชื่นชอบ และ สนใจในอุปกรณ์ Gaming Gear เช่น Human Racing หรือ ฟิล์มกันรอย และ กระเป๋า Accessories Hori ส่วนใหญ่เน้นการขยส่ง ให้กับร้านค้า
สวัสดิการ
สวัสดิการพนักงาน - โบนัสพนักงาน บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายโบนัส พนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นหลัก ควบคู่กับสถิติการปฏิบัติงานของพนักงาน - ประกันสังคม พนักงานที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพหรือตาย อันมิใช่เกิดจากการทำงาน สามารถเรียกร้องสิทธิประโยชน์ทดแทนได้ตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ใน พรบ. ประกันสังคม - ค่าเดินทาง เมื่อทำงานนอกสถานที่ - การปรับค่าจ้าง-เงินเดือนพนักงานประจำปี บริษัทจะพิจารณาปรับค่าจ้าง-เงินเดือนพนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจากสถิติการปฏิบัติงานผลงานของพนักงาน และผลการประกอบการของบริษัทฯ ควบคู่กันไป - ส่วนลดในการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัท - สวัสดิการด้านกีฬาให้พนักงาน บริษัทฯ สนับสนุนให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายให้แก่พนักงาน เช่น กีฬาฟุตบอล หรือ แบตมินตั้น - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี บริษัทฯ จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี หลังจากที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี ได้รับพักร้อน 6 วัน เมื่อมีอายุงานครบ 2 ปี ได้รับพักร้อน 7 วัน เมื่อมีอายุงานครบ 3 ปี ได้รับพักร้อน 8 วัน เมื่อมีอายุงานครบ 4 ปี ได้รับพักร้อน 9 วัน เมื่อมีอายุงานครบ 5 ปีขึ้นไป ได้รับพักร้อน 10 วัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนคท์ เจเนอเรชั่น อินโนเวชั่น จำกัด
140/61(เอ-บี) ชั้น 25 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ 2 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.ngin.co.th
วิธีการเดินทาง
มุมถนนสีลม ตัดถนนนราธิวาสราชนครินทร์
ใช้งานแผนที่