บริษัท เนเจอร์ เฟิร์ส ฮาร์เวสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
นำเข้า และส่งออก สินค้าประเภทพืชผักทางการเกษตร
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - Intensive Bonus
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนเจอร์ เฟิร์ส ฮาร์เวสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
292/65 หมู่ 10
ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
วิธีการเดินทาง
ตลาดศรีเมือง อาคารพาณิชย์ตึกสีฟ้า ด้านหน้าเป็นอาคารที่ 16 พืชผักเมืองหนาว
ใช้งานแผนที่