บริษัท นาร์วาฬ สตูดิโอ จำกัด
บริษัทฯ Narwhal Studio จำกัด (ในเครือบริษัทฯ Mobile Game Motion จำกัด) ผลิตและให้บริการซอฟแวร์ ดิจิตอล คอนเทนต์ บริการด้าน Mobile Application, Webbase Corporation, Web on Mobile, Web Application สำหรับ Android, IOS, Windows Mobile 8, BADA, BlackBerry รวมถึงงานบริการด้าน Software อื่นๆ เพื่อให้ท่านลูกค้าสามารถนำไปเพิ่มยอดรายได้, ขยายช่องทางการตลาด, เพิ่มมูลค่าและโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการให้กับทางบริษัทฯ ของท่านลูกค้า เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทของเรายังรับพัฒนาและออกแบบโปรแกรมการจัดการ ระบบฐานข้อมูล Database Server ด้วยภาษา PHP, My SQL, HTML, CSS, Javascript โดยทีมงาน Mobile Developer และกราฟฟิคมืออาชีพ
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาร์วาฬ สตูดิโอ จำกัด
111/188 หมู่บ้านภัทรโมทาวน์ ถ.แจ้งวัฒนะ
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: http://www.narwhalstudio.com
วิธีการเดินทาง
- ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.19 [ตรงข้ามเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ]
ใช้งานแผนที่