JobThai
บริษัท มุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มุโตะ(ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการผลิตแม่พิมพ์ งานฉีด ขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติก พ่นสี พิมพ์ ประกอบ เลเซอร์แบบบูรณาการ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ มีกลุ่มเครือข่าย MUTO ในแถบเอเซีย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันกลุ่ม - ค่าครองชีพ - เบี้ยขยัน - ค่าทักษะ - ค่าภาษา - ค่าตำแหน่ง - ชุดพนักงาน - รถรับ-ส่ง - โบนัสตามผลประกอบการ - วันหยุด อาทิตย์(เสาร์เว้นเสาร์หรือตามปฏิทินบริษัท)และวันหยุดตามประเพณี
ติดต่อ
บริษัท มุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 68 หมู่ 4 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี
ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140