บริษัท ไทยรุ่งโรจน์ไพศาล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการจำหน่าย อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ และแรงสูง เพื่อตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มโครงการรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจกลุ่มผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการที่มีระบบไฟฟ้ากำลัง กลุ่มบริษัทห้างร้านค้าส่ง และค้าปลีก สำหรับทุกด้านการใช้งาน ตั้งแต่ระบบไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม โดยสถานที่ตั้งเหมาะสมต่อระบบโลจิสติกส์ และการขนส่ง พร้อมที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่ม
สวัสดิการ
 • - เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
 • - โบนัสการันตี ที่ 1 เดือน จ่าย 2 รอบ
 • - เงินพิเศษต่าง ๆ
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - งานสังสรรค์ประจำปี
 • - เงินช่วยเหลืองานต่าง ๆ
 • - รางวัลอายุงาน
 • - เงินช่วยเหลือการศึกษา
 • - ค่าทำงานล่วงเวลา
 • - ค่าเดินทาง
 • - ค่าโทรศัพท์
 • - ค่าตอบแทนพิเศษ
 • - ประกันสุขภาพ
 • - ประกันชีวิต
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ติดต่อ
บริษัท ไทยรุ่งโรจน์ไพศาล จำกัด
502, 504-506 ถนนบางนา-ตราด (เทพรัตน)
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: 02-398-0159, 061-016-5140, 061-408-3858
แฟกซ์: 02-398-1864, 02-398-1384
เว็บไซต์: www.trp.co.th, www.thaielectricsupply.com
ใช้งานแผนที่