Royston Construction
รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล
สวัสดิการ
ประกันสังคม งานเลี้ยงปีใหม่ เงินเบิกล่วงหน้า ค่าที่พัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Royston Construction
11/1 ถ.ท่าบรรทุก
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000