บริษัท เน็ตทรี จำกัด ประกอบกิจการโทรคมนาคม ศูนย์บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และ ที่ปรึกษาด้านระบบเครือข่าย สำนักงานตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคาร กสท โทรคมนาคม ถ.เจริญกรุง บางรัก กทม.
Benefits
ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เน็ตทรี จำกัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 4 ห้อง 419 ถ.เจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500