บริษัท นิวส์เวิดล์ ทราเวลเลอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจประเภท นำเที่ยว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริการของบริษัทบริการ จัดนำเที่ยวทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ - รับจัดกรุ๊ปเหมา หมู่คณะ ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศทั่วโลก - รับจองห้องพัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วโลก - บริการจัดประชุม , ทัศนศึกษา , สัมมนา . ดูงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ - จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินทั่วโลก ในราคาพิเศษ - บริการรถเช่า รถตู้ Toyota Alphard เป็นต้น - บริการด้านวีซ่า ให้บริการยื่นวีซ่าแทน ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะดำเนินการเองในหลายๆ ประเทศทั่วโลก
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - ชุดพนักงาน - ศึกษาดูงานต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวส์เวิดล์ ทราเวลเลอร์ จำกัด
98/40 ถนนโพธิ์แก้ว
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.newworldtravelers.com
ใช้งานแผนที่