ชายน์นิ่ง โกล์ด เป็นโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายทองคำแท่งออนไลน์ และทองคำรูปพรรณปลีก/ส่งครบวงจร เกิดขึ้นจากการร่วมทุนระห่วางห้างทองในเครือ เจี่ยเจี้ยเชียง ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญ ด้านการจำหน่ายทองรูปพรรณ และเป็นผู้บุกเบิกด้านการผลิตทองรูปพรรณ ที่ทันสมัยมายาวนานกว่า 90 ปี
สวัสดิการ
 • 1.เบี้ยขยัน,ค่าครองชีพ,ค่าคอมฯ
 • 2.โบนัสประจำปี
 • 3.วันหยุดประจำปี
 • 4.รถรับ-ส่งพนักงาน
 • 5.รถรับนักเรียน (เฉพาะบุตรหลานพนักงาน)
 • 6.เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
 • 7.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 8.อาหารกลางวัน / อาหารเย็น (อยู่ล่วงเวลา)ฟรี
 • 9.ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน (เสื้อ 3 /กางเกง 2)
 • 10.เบี้ยเลี้ยง ,ค่างานพิเศษ, ( เฉพาะตำแหน่ง)
 • 11.จัดเลี้ยงปีใหม่
 • 12.ทุนการศึกษาบุตร ( เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป )
 • 13.หอพักพนักงานราคาสวัสดิการ
 • 14.กองทุนประกันสังคม
 • 15.กองทุนเงินทดแทน
 • 16.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 17.ประกันกลุ่ม
ติดต่อ
ชายน์นิ่ง โกลด์ (สำนักงานใหญ่)
24/7-8 หมู่10
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์: 02-904-6690 ต่อ 403, 404, 405
แฟกซ์: 02-904-6682
เว็บไซต์: www.shininggold.com/about-us
วิธีการเดินทาง
 • https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87+%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/@13.9979381,100.7296731,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x311d79202e00db23:0xa57ee72c4269460c!8m2!3d13.997927!4d100.731647