ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนิธินันท์
รับฝึกอบรมพนักงานขาย ,รับจัดงานประชุมสัมมนา
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส
  • - ประกันชีวิต
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนิธินันท์
267 หมู่ 16 ถ.หลักเมือง
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
ใช้งานแผนที่