โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สินค้าแบรนด์ ดอยตุง เป็นผลพวงของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อฟื้นคืนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตผู้คนบนดอยตุง โดยเปิดรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานช่วยเหลือสังคม สามารถสมัครงานตามตำแหน่งงานที่เปิดรับดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันอุบัติเหตุ - สหกรณ์ออมทรัพย์ - เบื้ยเลี้ยงเดินทางนอกเขตพื้นที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด - ส่วนลดในการซื้อสินค้าดอยตุงและที่พัก - Incentive - เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว - ร่วมเรียนรู้งานพัฒนาสังคมที่ดอยตุง
ติดต่อ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
1875/1 อาคารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ถนนพระราม 4
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: http://www.maefahluang.org
วิธีการเดินทาง
โดย MRT สถานีลุมพินี ประตูทางออกที่ 3 หรือ รถประจำทางสาธารณ สาย 13,17,45,47,74,76,115,141,504 หรือรถยนต์ส่วนตัว อาคารอยู่ติดสี่แยกสะพานไทยเบลเยี่ยมเส้นทางมุ่งหน้าไปคลองเตยจากสี่แยกประมาณ 100 เมตรด้านซ้ายมือ