บริษัท พิศาลฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคง มีบริษัทในเครือหลายบริษัท
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ตรวจสุขภาพประจำปี 3.ชุดยูนิฟอร์ม 4.โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พิศาลฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
559/382 (บ้านพิศาล) หมู่ 2 ถนนประชาพัฒนา
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: www.banpisan.com