บริษัท ไทโย แพ็คกิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดดำเนินการเมื่อ 2 เมษายน 2557 และมีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ดำเนินการขยายกิจการมาที่ประเทศไทย เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น PVC Tape และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบ Part ภายในรถยนต์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร ดังนี้
สวัสดิการ
- Social security - Health insurance - Uniform - Lunch fee - Diligence - Cost of living - Traveling expenses - Adjustment annual wage - New Year's Party - Annual travel - Bonus (According to the results of company operations).
zero position th
ติดต่อ
TAIYO PACKING (THAILAND) CO, LTD.
700 / 776 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) เฟส 8
ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: www.taiyopk.co.jp
วิธีการเดินทาง
เดินทางโดยรถส่วนบุุคคล