Rachada Associate Co.,Ltd.
RAC (RACHADA ACADEMIC CENTER) เป็นศูนย์วิชาการเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีการรับรองผล และดำเนินการ มากว่า 20 ปี โดยมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ เทคนิคการเตรียมความพร้อมของนักเรียน การรวบรวมหลักสูตร และข้อสอบต่างๆ และการวิเคราะห์แนวโน้มของข้อสอบแต่ละปี เป็นต้น ทำให้สถาบันกล้าประกันผลงาน แต่ละปี นักเรียนของ RAC สอบ เข้ามหาวิทยาลัยได้มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
สวัสดิการ
ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วันพักร้อน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Rachada Associate Co.,Ltd.
3154-3158 ซอย ลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.rac.ac.th