บริษัท พิโคที อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออก/และขายในประเทศ
สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี
 • เบี้ยขยัน
 • ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าในบริษัท
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท พิโคที อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
  1 ซอยเสรีไทย 16
  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240