บริษัท ร้อยเท่าพันทวี จำกัด
บริษัท ร้อยเท่าพันทวี จำกัด เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัทจำกัด เป็นธุรกิจเครือข่ายประเภทเครื่องสำอาง และเสริมอาหารเพื่อสุขภาพที่มุ่งแก้ไข และให้ความรู้ด้านผิวพรรณและสุขภาพของคนเอเชีย โดยเฉพาะจากการคิดค้น ค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวพรรณและสุขภาพ ที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลี มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนผสมสำคัญของสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค ในด้านของสุขภาพและความงาม โดยคำนึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ร้อยเท่าพันทวี ทุกกลุ่ม จึงผ่านการรับรองตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากลโลก  จากหลายสถาบันในแถบยุโรป และสถาบันในแถบเอเชีย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของร้อยเท่าพันทวี เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์อันทรงประสิทธิภาพ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นสมาชิกทั้งในประเทศไทย และแถบเอเชียกว่า 1,000 ล้านคน จึงถือได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ร้อยเท่าพันทวี เป็นผลิตภัณฑ์ที่มากด้วยคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากลโลกที่คนไทยภาคภูมิใจ
สวัสดิการ
  • ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ร้อยเท่าพันทวี จำกัด
ศูนย์การค้าเอสพละนาด ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.1001000.co.th
วิธีการเดินทาง
  • ติดรถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ศูนย์วัฒนะธรรมแห่งประเทศไทย ทางออกประตู 3