บริษัท เด็คส์เตอร์ อินดัสทรี จำกัด ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์จากโลหะส่งออกภายนอก
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - ค่าอาหาร - ค่าตำแหน่ง - โบนัสประจำปี
ติดต่อ
บริษัท เด็คส์เตอร์ อินดัสทรี จำกัด
199 หมู่ 5
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
เว็บไซต์: www.dexter.co.th/index.php/en/
ใช้งานแผนที่