บริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงภายในภูมิภาคเอเชีย บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับ การพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป ตั้งแต่ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ โดยทำงานในรูปแบบ One-Stop Service หรือ งานพิมพ์แบบครบวงจรก่อตั้งมาแล้วกว่า 25 ปี บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยพร้อมทั้งยังได้ การยอมรับจากทั่วโลก ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยมีมาตรฐานในการทำงานของเอกชน รวมถึง รัฐบาลทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศมาแล้วนับไม่ถ้วน พร้อมรับรางวัลของ Thai Print Awards มา อย่างมากมายนับไม่ถ้วน เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน
บริษัทตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี-รังสิต มีพื้นที่ของโรงพิมพ์กว่า 7 ไร่ และพนักงานภายในบริษัทกว่า 400 คน รวมถึงเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพจำนวนมาก สามารถทำงานได้อย่างมีมาตรฐาน รวดเร็ว และ ตรงต่อเวลา และรักษา พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพต่อเนื่อง
Benefits
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • โบนัสตามผลประกอบการ
  • ชุดฟอร์ม
  • ค่ากะ
  • เบี้ยขยัน
  • เงินช่วยเหลืองานศพ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • อื่นๆตามกฎหมาย
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66 (สยามสามัคคี)
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Website: www.epco.co.th
See Map