บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 บนพื้นที่ 740 ไร่ โดยมี วัตถุประสงค์หลักคือ การผลิตน้ำตาลจากอ้อยเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก ไปยังต่างประเทศ และมีผลิตภัณฑ์พลอยได้คือ กากน้ำตาล กากอ้อย และพลังงานไฟฟ้า บริษัท ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, GMP, HACCP ,ฮาลาล ฯลฯ บริษัท กำลังเปิดรับพนักงานหลายตำแหน่งที่มีความสามารถและความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้าและพร้อมเติบโตไปกับเรา
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนออมทรัพย์ (เฉพาะส่วนโรงงาน) - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ - เงินช่วยเหลืองานศพ - เงินช่วยเหลือครอบครัว - ประกันกลุ่ม - ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร - ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ - เครื่องแบบพนักงาน - อุปกรณ์ความปลอดภัย - ตรวจสุขภาพประจำปี - ห้องพยาบาล - ฝึกอบรม/สัมมนา - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
388 อาคาร เอส.พี. ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: http://web.banpongsugar.com/
วิธีการเดินทาง
ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS (อารีย์)
ใช้งานแผนที่